CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN ĐỒNG THỜI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TRONG CTCP

Chào luật sư, tôi có thắc mắc này mong được luật sư tư vấn, trường hợp nào thì công ty cổ phần được thực hiện tăng vốn và chuyển nhượng cổ phần trong cùng một lần thay đổi đăng ký kinh doanh? Tôi thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho người khác và đồng thời công ty tăng vốn điều lệ. Như vậy có được không thưa luật sư? Tôi xin cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Luật Đồng Khánh, với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trao đổi giái đáp cho bạn như sau:
Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.
– Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các hình thức chào bán cổ phần:
+) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;
+) Chào bán ra công chúng;
+) Chào bán cổ phần riêng lẻ.
Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.
– Trường hợp tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cổ phần ra công chúng sẽ không thể thực hiện song song trong cùng thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong một lần thay đổi do doanh nghiệp phải thực hiện thêm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ.
– Như vậy, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện được đồng thời việc tăng vốn điều lệ với chuyển nhượng cổ phần trong cùng một lần thay đổi khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho nhau và tăng vốn điều lệ theo hình thức chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu trong công ty.
Đối với các trường hợp khác, doanh nghiệp phải tách thành 02 hồ sơ: Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần thực hiện nội bộ, lưu giữ tại công ty (không phải thực hiện thủ tục thông báo với phòng đăng ký kinh doanh) và hồ sơ tăng vốn. Sau khi thực hiện xong thủ tục chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp thực hiện thủ tục tăng vốn với Phòng đăng ký kinh doanh.
– Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, doanh nghiệp cần soạn thảo để lưu nội bộ gồm:
+ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
+ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông
+ Danh sách cổ đông sau chuyển nhượng cổ phần
+ Hợp đồng chuyển nhượng
+ Biên bản thanh lý
+ Sổ đăng ký cổ đông
– Hồ sơ tăng vốn điều lệ doanh nghiệp cần chuẩn bị để nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
+ Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
+ Văn bản ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục và bản sao giấy chứng thực cá nhân của người được ủy quyền.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ đến cơ quan đăng ký kinh doanh, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo về cho doanh nghiệp.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *