CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CÓ ĐƯỢC THUÊ GIÁM ĐỐC KHÔNG?

Công ty TNHH nhiều thành viên có được thuê giám đốc không là thắc mắc của nhiều người đang có dự định thành lập doanh nghiệp hoặc những doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu thay đổi giám đốc cho doanh nghiệp mình.
Để trả lời câu hỏi này, trước hết cần tìm hiểu xem cơ cấu tổ chức của loại hình công ty này được tổ chức như thế nào?
1. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên
– Công ty TNHH hai thành viên trở lên có số lượng thành viên tối thiểu là 2 và giới hạn tối đa là 50 thành viên.

– Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc/ tổng giám đốc và ban kiểm soát (nếu công ty có từ 11 thành viên trở lên).
– Theo quy định tại Điều 56 Luật Doanh nghiệp 2014, hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty
Hội đồng thành viên có quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Có được thuê giám đốc cho công ty TNHH hai thành viên trở lên hay không?
– Theo quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014:

Điều 65. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này.
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
3. Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó”
– Cùng với quy định như đã nói ở phần 1, hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên trong công ty. Theo quy định tại điều khoản này thì pháp luật không quy định điều kiện Giám đốc/tổng giám đốc phải là thành viên hội đồng thành viên của công ty tức là giám đốc không cần thiết phải là thành viên góp vốn trong công ty.

– Công ty có thể thuê người khác về làm giám đốc và quy định quyền và nghĩa vụ trong Điều lệ công ty.
– Việc quyết định thuê và ký hợp đồng thuê giám đốc thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *