ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP LẦN ĐẦU TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Doanh nghiệp xác định những người lao động là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo hợp đồng lao động (HĐLĐ)

Loại bảo hiểm Người lao động Người lao động là công dân nước ngoài Người quản lý doanh nghiêjp
Bảo hiềm xã hội

(BHXH)

Đang làm việc cho doanh nghiệp theo HĐLĐ:

– HĐLĐ không xác định thời hạn

– HĐLĐ xác định thời hạn

– HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên

Làm việc cho doanh nghiệp theo

HĐLĐ không xác định thời hạn và HĐLĐ xác định thời hạn

Trừ các trường hợp:

– Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại việt nam.

– Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 của Bộ luật Lao động năm 2012.

 

Chỉ những người quản lý nào có hưởng tiền lương của doanh nghiệp (có HĐLĐ với doanh nghiệp)
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì cũng là đối tượng áp dụng (BHTNLĐ, BNN) Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì cũng là đối tượng áp dụng (BHTNLĐ, BNN) Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì cũng là đối tượng áp dụng (BHTNLĐ, BNN)
Bảo hiểm y tế

(BHYT)

Đang làm việc cho doanh nghiệp theo HĐLĐ:

– HĐLĐ không xác định thời hạn

– HĐLĐ xác định thời hạn

– HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên

Đang làm việc cho doanh nghiệp theo HĐLĐ:

– HĐLĐ không xác định thời hạn

– HĐLĐ xác định thời hạn

– HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên

Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì là đối tượng tham gia BHYT.
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

 

Đang làm việc cho doanh nghiệp theo HĐLĐ:

– HĐLĐ không xác định thời hạn

– HĐLĐ xác định thời hạn

– HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên

Không là đối tượng bắt buộc tham gia Là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH thì là đối tượng tham gia BHTN

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp đang sử dụng người lao động được hưởng lương hưu hay có người lao động làm việc ở nhiều nơi thì có trách nhiệm tham gia bảo hiểm của người sử dụng lao động theo quy định riêng đối với những đối tượng này.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *