ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TƯ VẤN DU HỌC

Quá trình hội nhập toàn cầu đang ngày càng phát triển sâu và rộng trên mọi mặt kinh tế xã hội, hoạt động giáo dục, nhu cầu giao lưu văn hóa cũng ngày càng mở rộng. Ở Việt Nam, hoạt động tư vấn du học ngày càng được khuyến khích phát triển, các quy định cũng dần được tháo nút, để thúc đẩy các tổ chức thành lập và hoạt động một cách thuận lợi hơn.

Dưới đây, Luật Đồng Khánh xin được đề cập một số quy định pháp lý hiện hành về điều kiện, trình tự thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học.

 1. Cơ sở pháp lý:
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi là “Nghị định số 46/2018/NĐ-CP”);
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
 1. Tư vấn du học bao gồm những hoạt động gì? Khoản 2 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định: Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:
 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
 1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:
 • Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.”
 1. Trình tự thực hiện:
 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.
 • Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học thực hiện như quy định cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trên đây là một số quy định của pháp luật hiện hành về việc xin chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Website: luatdongkhanh.com – dongkhanhlegal.com
Email: luatdongkhanh@gmail.com
Hotline: 0919 485331/0978 173801

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *