DOANH NGHIỆP CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG 2 CON DẤU PHÁP NHÂN CÓ HÌNH DẠNG KHÁC NHAU NHƯNG NỘI DUNG GIỐNG NHAU KHÔNG?

“Doanh nghiệp có được sử dụng 2 con dấu pháp nhân có hình dạng khác nhau nhưng nội dung giống nhau không”? Đây là câu hỏi của bạn Đ.T.L gửi về cho Luật Đồng Khánh mong muốn được hỗ trợ giải đáp. Năm bắt được thắc mắc của bạn, đội ngũ chuyên viên của Luật Đồng Khánh trao đổi, giải đáp cho bạn như sau:
– Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định hướng dẫn (Nghị định 96/2015/NĐ-CP) quy định như sau:
“1. Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:
a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.
b) Số lượng con dấu.
c) Quy định về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
3. Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.”
– Theo quy định này, doanh nghiệp có thể quyết định về nội dung, số lượng và hình thức con dấu. Có thể sử dụng một hoặc nhiều con dấu nhưng phải thống nhất về mặt nội dung và hình thức. Do đó, doanh nghiệp không thể sử dụng đồng thời 2 con dấu có hình thức khác nhau được.

– Hơn nữa, theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì trước khi sử dụng con dấu thì trước khi sử dụng con dấu công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thông báo bao gồm:
– Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của công ty;
– Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.
Trường hợp không thông báo sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Do vậy, doanh nghiệp có sự thay đổi về con dấu phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải trên cổng thông tin về con dấu doanh nghiệp.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *