HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 – 2015

1. ISO 9000 là gì?
– ISO 9000 là tên gọi chung của bộ tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành để giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng, uy tín và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở cho phát triển bền vững. Bộ tiêu chuẩn này gồm các tiêu chuẩn chính như sau:

– ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu
– ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
– ISO 9002:2016 Hệ thống quản lý chất lượng – hướng dẫn và áp dụng ISO 9001:2015
– ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức thành công bền vững – Phương pháp tiếp cận quản lý thị trường
– ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý
2. ISO 9001:2015
a. ISO 9001:2015 là gì?
– ISO 9001 là tiêu chuẩn quy định cụ thể về yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này dùng để xây dựng và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho hàng triệu tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới trong thời gian qua.

Được ban hành lần đầu tiên vào năm 1987, bộ tiêu chuẩn này đã qua các kỳ sửa đổi vào các năm 1994, 200, 2008 và tiêu chuẩn hiện hành là ISO 9001:2015. Tiêu chuẩn này được dịch sang Tiếng Việt và ban hành thành tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN ISO 9001:2015.
– Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được quy định một cách khái quát để có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
b. Áp dụng ISO 9001:2015 đem lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?
– Nguồn khách hàng là yếu tố quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Đáp ứng được yêu cầu của khách hàng là yếu tố tiên quyết cho doanh nghiệp. ISO 9001:2015 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng. Tổ chức sẽ đạt được những lợi ích nhất định khi thực hiện hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 như:

+ Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc
+ Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại giúp nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc
+ Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức
+ Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm
+ Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm
+ Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
+ Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp, …
c. Xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015
– Giai đoạn chuẩn bị

+ Hướng dẫn lập ban chỉ đạo ISO và nhóm dự án của tổ chức/doanh nghiệp
+ Khảo sát thực trạng của doanh nghiệp so với các yêu cầu của ISO 9001:2015
+ Đào tạo “Nhận thức chung và phương pháp xây dựng HTQLCL theo ISO 9001:2015”
+ Đào tạo phương pháp xây dựng các văn bản của HTQLCL
– Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
+ Xác định bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp và các rủi ro có thể gặp phải
+ Thiết lập chính sách và các mục tiêu chất lượng
+ Phân tích và cải tiến các quá trình hiện có theo nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
+ Xây dựng hệ thống văn bản giúp việc duy trì và kiểm soát, điều hành các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng
– Tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
+ Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng đến các đơn vị có liên quan
+ Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ
+ Tổ chức ra soát, đánh giá nội bộ để cải tiến, hoàn thiện hệ thống
– Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
+ Lựa chọn tổ chức đánh giá chứng nhận phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
+ Tổ chức đánh giá thử (nếu cần)
+ Cùng với tổ chức chứng nhận đã lựa chọn tổ chức cuộc đánh giá chứng nhận
+ Thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá chứng nhận (nếu có)
+ Nhận chứng chỉ ISO 9001:2015.
– Hệ thống quản lý chất lượng cho phép doanh nghiệp kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Doanh nghiệp còn thắc mắc về ISO 9001:2015, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp miễn phí.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *