Chuyên mục: Giải thể doanh nghiệp

GIẢI THỂ CÔNG TY TNHH NHIỀU THÀNH VIÊN

Vì nhiều lý do mà công ty phải giải thể, Luật Đồng Khánh sẽ đề cập các lý do giải thể doanh nghiệp trong một bài viết khác. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin trao đổi với doanh nghiệp về thủ tục giải thể doanh nghiệp, cụ thể là công ty TNHH nhiều thành viên. 1. Trình tự đăng ký giải thể doanh nghiệp - Trước khi thực hiện thủ tục