Chuyên mục: Công bố hợp chuẩn

THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP CHUẨN HÀNG HÓA

Công bố hợp chuẩn hàng hóa là việc tổ chức, cá nhân tực ông bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng Căn cứ theo Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban