Chuyên mục: Đơn vị trực thuộc

DOANH NGHIỆP CÓ PHẢI THỰC HIỆN THỦ TỤC CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRƯỚC KHI GIẢI THỂ KHÔNG?

Chào luật sư, công ty tôi đang hoạt động trong mảng du lịch, nhà hàng, do dịch bệnh nên tình hình hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn. Do đó tôi muốn giải thể công ty đợi thời điểm để làm lại. Hiện tại công ty đang có 1 văn phòng đại diện và 1 địa điểm kinh doanh. Tôi muốn hỏi luật sư khi giải thể như vậy thì