THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU SẢN PHẨM

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
1. Cơ sở pháp lý
– Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

– Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
– Nghị định 103/2006/NĐ – CP  ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
– Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
-Thông tư 13/2010/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.
2. Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ
– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.
3. Trình tự, thủ tục thực hiện
– Bước 1: Tiếp nhận đơn
Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

– Bước 2: Thẩm định hình thức đơn
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn).

– Bước 3: Công bố đơn
Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

– Bước 4: Thẩm định nội dung đơn
Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

– Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:
+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Tài liệu cần nộp:
– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu được quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN (02 bản);

– Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu kích thước 80 x 80 mm) và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
Bên cạnh những tài liệu này, tuy từng trường hợp, chủ đơn nộp thêm các tài liệu khác cho phù hợp với việc đăng ký nhãn hiệu của mình.
4. Thời gian thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Pháp luật quy định thời hạn đối với từng bước theo thủ tục đăng ký nhãn hiệu như sau:

– Thời hạn thẩm định hình thức đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, trường hợp phải bổ sung, sửa đổi, chủ đơn phải thực hiện việc bổ sung trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo. Như vậy, thời gian có thể kéo dài đến 02 tháng trong giai đoạn này.
– Thời hạn công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp là 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ
– Thời hạn thẩm định nội dung là 09 tháng kể từ ngày công bố đơn
– Cấp văn bằng bảo hộ: 15 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí.
– Công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp: 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.
Thông thường trên thực tế, đăng ký 1 nhãn hiệu sản phầm có thể kéo dài 18 đến 24 tháng.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *