CÓ NHỮNG LOẠI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NÀO? NỘI DUNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH RA SAO?

Hiện nay, để thuận tiện cho việc giao dịch, khởi tạo và lưu giữ, hóa đơn điện tử được các doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của mình. Vậy có những loại hóa đơn điện tử nào, nội dung được pháp luật quy định ra sao? Luật Đồng Khánh sẽ trao đổi, giải đáp cho quý khách hàng trong chuyên mục hôm nay.
1. Các loại hóa đơn điện tử
Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

– Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
– Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
– Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung theo quy định đối với hóa đơn điện tử.
– Hóa đơn điện tử phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.
2. Nội dung của hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?
– Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

+) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
+) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
+) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
+) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
+) Tổng số tiền thanh toán;
+) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
+) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
+) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
+) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
+) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).
Luật Đồng Khánh hỗ trợ khách hàng tra cứu miến phí mã số thuế cá nhân, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể.

Luật Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *