CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ ĐƯỢC THUÊ NGƯỜI KHÁC LÀM GIÁM ĐỐC ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT KHÔNG?

Chào luật sư, công ty tôi đang làm việc hiện có Giám đốc đang là người đại diện theo pháp luạt của công ty, nhưng thời gian tới sẽ có một số thay đổi trong cơ cấu tổ chức nên công ty dự định sẽ thuê người bên ngoài về làm Giám đốc và kiêm luôn chức danh đại diện theo pháp luật cho công ty. Làm như vậy có được không thưa luật sư, và công ty có phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan có thẩm quyền không? Tôi xin cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Luật Đồng Khánh, với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trao đổi, giải đáp cho bạn như sau:
1. Có được thuê Giám đốc để giữ chức danh người đại diện theo pháp luật trong công ty cổ phần không?
– Pháp luật doanh nghiệp quy định có 2 loại cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động để doanh nghiệp lựa chọn. Trong đó đều phải có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Khoản 2 Điều 134 Luật Doanh nghiệp quy định: “Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty”.
– Khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc”.
Như vậy, công ty cổ phần khi có nhu cầu có thể thuê người khác không phải là cổ đông công ty làm Giám đốc và có thể để người này đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

2. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
– Trường hợp thay đổi Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó:

– Doanh nghiệp thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:
+ Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu phụ lục II- 2 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

+ Quyết định và bản sao biên bản họp của ĐHĐCĐ hoặc của HĐQT (nếu không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty)
+ Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới
+ Giấy ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mà không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện.
+ Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục.
– Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Lưu ý: +) Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc
+) Trong trường Giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật thì doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi nội bộ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc công ty mà không phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *