HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chào luật sư, tôi có vấn đề này mong được luật sư tư vấn, giải đáp giúp. Tôi là cổ đông sáng lập của công ty cổ phần cùng với 2 người cổ đông nữa. Hiện tại, có người bạn của tôi muốn đầu tư cùng, tôi dự định chuyển nhượng 1 phần cổ phần của mình để anh ấy trở thành một trong các cổ đông sáng lập của công ty. Tôi có hỏi một vài chỗ bạn bè biết được, khi công ty có sự thay đổi gì thì cần thực hiện thủ tục với cơ quan có thẩm quyền. Vậy trong trường hợp này của tôi cần thực hiện thủ tục gì và như thế nào thưa luật sư? Tôi xin cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Luật Đồng Khánh, với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trao đổi, giải đáp cho bạn như sau:
– Căn cứ theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về việc thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần:
1. Cổ đông sáng lập quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp là cổ đông sáng lập được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.
2. Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệpCổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 112 Luật doanh nghiệpvà bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.
3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
4. Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;
c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
5. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc”.
– Như vậy, chỉ khi có sự thay đổi về thông tin cổ đông trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định thì doanh nghiệp phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh.

Trường hợp, thay đổi cổ đông do chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng nội bộ, việc thay đổi cổ đông/thông tin cổ đông/thông tin cổ đông sáng lập được công ty ghi nhận trong Sổ đăng ký cổ đông và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định tại Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2014.
Theo đó, đối với trường hợp của bạn, chuyển nhượng cổ phần thực hiện trong nội bộ doanh nghiệp, doanh nghiệp lưu giữ lại hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng, điều lệ sau khi sửa đổi và ghi nhận thông tin cổ đông sáng lập trong sổ đăng ký cổ đông.

Luật Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *