LƯU Ý PHÁP LÝ KHI DOANH NGHIỆP NHẬN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TỪ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư bằng cách góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp trong nước. Khi thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp cần lưu ý nhiều vấn đề pháp lý có liên quan.
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn tại doanh nghiệp Việt Nam thì không cần thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Đối với những trường hợp dưới đây, nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn trước khi thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn:
– Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 13 Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2015 về hướng dẫn Luật Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 27/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Danh mục Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Địa chỉ website:  https://dautunuocngoai.gov.vn  
Quý khách hàng có thể tải về tại địa chỉ trang hoặc tại bài viết khác của Luật Đồng Khánh bằng link sau:
– Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên trong tổ chức kinh tế.
Để thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đặt trụ sở:
– Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
– Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp phải thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông, vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp không cần phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *