THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

 Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại mục 143 Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, ban bành kèm theo phụ lục 4, Luật Đầu tư 2014.

Để được phép hoạt động trung tâm, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục theo các bước như sau:

Bước 1: Xin Giấy chứng nhận dự án đầu tư;

Bước 2: Thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án;

Bước 3: Đăng ký hoạt động giáo dục và thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, Quý công ty cần lưu ý: để được đăng ký hoạt động, trung tâm phải đáp ứng các điều kiện đối với loại hình trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo quy định của pháp luật, trong đó bao gồm:

  • Điều kiện về vốn đầu tư: Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Trong trường hợp không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức quy định trên;
  • Về diện tích phòng học: phải đảm bảo mức bình quân 2,5 m2/người học trở lên; có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.
  • Về chương trình giáo dục: được giảng dạy theo chương trình giáo dục Việt Nam và chương trình đào tạo bồi dưỡng, ngắn hạn của nước ngoài;
  • Về đội ngũ giáo viên: Giáo viên tham gia giảng dạy phải có trình độ từ cao đẳng trở lên phù hợp với chương trình giảng dạy và đạt tỷ lệ quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

Trên đây là một số điều kiện cơ bản mà nhà đầu tư cần đáp ứng, ngoài các điều kiện trên, nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện khác.

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Website: luatdongkhanh.com
Email: luatdongkhanh@gmail.com
Hotline: 0919 485331/0978 173801

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *