ĐIỂM MỚI TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH RƯỢU NĂM 2020

Ngày 05/2/2020 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương (Nghị định 17/2020/NĐ-CP). Nghị định này chính thức có hiệu lực và được áp dụng từ ngày 22/3/2020. Các quy định về kinh doanh rượu tại Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (Ngày 05/2/2020)
Chương VII Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về lĩnh vực kinh doanh rượu, theo đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.
Luật Đồng Khánh tổng hợp một số điểm mới cơ bản cần lưu ý trong lĩnh vực kinh doanh rượu được quy định trong Nghị định 17/2020/NĐ-CP tới Quý khách hàng như sau:
1. Tách bạch chính sách quản lý đối với từng loại rượu
– Nếu như trước đây, tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu nói chung không phân biệt rượu có độ cồn bao nhiêu đều phải xin cấp giấy phép kinh doanh rượu thì từ ngày 05/2/2020, căn cứ theo quy định tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP, thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ không cần phải xin cấp loại giấy phép này nữa mà chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

“2. Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất”. (Khoản 1 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP)
– Đây là điểm mới nổi bật Nghị định 17/2020/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 05/2/2020, các thương nhân mới ra kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ và thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ bớt được thủ tục xin cấp phép, tiết kiệm được thời gian và chi phí để đầu tư kinh doanh.
2. Bổ sung một chương trong Nghị định quy định về kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
– Nghị định 17/2020/NĐ-CP bổ sung thêm chương IIa quy định về kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ. Trong đó quy định về:

+ Điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
+ Điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
+ Điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
+ Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
3. Bãi bỏ một số điều kiện về phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu
Theo quy định mới:

– Điều kiện để phân phối rượu:
+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
+ Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu
+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
– Điều kiện bán buôn rượu:
+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
+ Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu
+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
– Điều kiện bán lẻ rượu:
+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
+ Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
+ Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
– Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ:
+ Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
+  Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.
Theo đó, các điều kiện liên quan đến kho hàng, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy của hoạt động kinh doanh rượu có độ cồn 5,5 độ đều đã được bãi bỏ.
Trên đây là một số điểm mới cơ bản trong lĩnh vực kinh doanh rượu mà các chủ thể kinh doanh lĩnh vực này cần nắm rõ. Luật Đồng Khánh sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc miễn phí cho Quý khách hàng. Liên hệ với chúng tôi nếu có dự định kinh doanh rượu mà chưa rõ về các điều kiện, thủ tục.

Luật Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *