THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢN QUẢNG CÁO, BĂNG RÔN

Hiện nay, các doanh nghiệp muốn quảng cáo sản phâmt trên các bảng quảng cáo, băng rôn phải thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc này.
1. Về hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
Theo quy định của Luật Quảng cáo, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng – rôn cần chuẩn bị hồ sơ để gửi cơ quan có thẩm quyền gồm:

– Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
– Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo.
– Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
– Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.
– Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
– Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
– Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo.
2. Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn
– Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
– Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo trình tự nêu trên.

Như vậy, không phải cứ muốn quảng cáo là thực hiện được ngay, pháp luật quy định thủ tục thông báo với cơ quan có thẩm quyền để kiểm soát hoạt động thông tin đến người tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa. Kiểm soát được tính lưu hành hợp pháp của sản phẩm, đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh, xã hội.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *