THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh
1. Hồ sơ gồm các giấy tờ, tài liệu sau:
– Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh (theo mẫu)
– Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh (quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh) hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
–  Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
–  Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh
– Con dấu của chi nhánh (nếu có)
2. Trình tự thực hiện việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
– Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động;
Đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
– Chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trong trường hợp chi nhánh, ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
Trong trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình.
Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến giải trình thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
– Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Doanh nghiệp sẽ lên nhận kết quả là giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh. Tình trạng pháp lý cũng đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331
Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *