CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN CÓ ĐƯỢC ĐỂ 2 GIÁM ĐỐC KHÔNG?

Chào luật sư, tôi là một thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn có 4 thành viên, trước đây chỉ có tôi là người đại diện theo pháp luật, hiện tại do tình hình hoạt động và nhu cầu của công ty nên muốn để thêm 1 thành viên nữa với chức danh giám đốc. Tức là có 2 giám đốc đồng thời trong công ty. Như vậy có được không thưa luật sư? Tôi xin cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Luật Đồng Khánh, với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trao đổi, giải đáp cho bạn như sau:
– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình
– Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc công ty được quy định như sau:
“a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;
g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;
i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
k) Tuyển dụng lao động;
l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên”.
(Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014)

– Luật Doanh nghiệp cũng quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc:
+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014
+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác
– Bên cạnh đó, pháp luật cũng quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Không có quy định cụ thể về việc hạn chế số lượng Giám đốc trong công ty TNHH. Vì vậy, doanh nghiệp có thể thực hiện nhưng công việc mà pháp luật không cấm theo đúng thủ tục.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *