HÌNH THỨC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN

Vốn điều lệ của doanh nghiệp là yếu tố mà các doanh nghiệp đều quan tâm, kể từ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, không phải số vốn điều lệ này sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, số vốn này có thể được doanh nghiệp điều chỉnh khi có nhu cầu.
1. Vốn điều lệ của công ty cổ phần
– Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.
2. Hình thức tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần
– Công ty cổ phần có thể thực hiện chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ: Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các loại cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.
– Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:
+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu
+ Chào bán ra công chúng
+ Chào bán cổ phần riêng lẻ
Trong trường hợp này, công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.
– Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: Là trường hợp CTCP phát hành trái phiếu chuyển đổi, một loại trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu.
– Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phần: Trường hợp này, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần mà phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức.
Như vậy, có 3 hình thức tăng vốn điều lệ của CTCP được pháp luật đề cập tới là: Chào bán cổ phần; chuyển đổi trái phiếu đã phát hành làm cổ phần và thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phần.
– Sau khi thay đổi vốn điều lệ, công ty phải công bố thông tin này trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia
– Trường hợp thay đổi vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi bậc thuế môn bài, công ty phải lập và nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331
Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *