ISO LÀ GÌ?

ISO là gì?

ISO là tên viết tắt của cụm từ International Organization for Standardization – Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế, thành lập vào năm 1947. Hiện nay ISO có trên 150 quốc gia thành viên, Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là gì?

ISO 9000 là Bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm trợ giúp các tổ chức, thuộc mọi loại hình và quy mô trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. ISO 9000 được duy trì bởi tổ chức ISO – là tổ chức đang được hoạt động dựa trên giấy chứng nhận quyền công nhận tiêu chuẩn này.

Mặc dù các tiêu chuẩn này được bắt nguồn từ sản xuất nhưng chúng có thể áp dụng cho các loại hình tổ chức, bao gồm cả các trường đại học và cao đẳng. Hiện nay một số tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn này đã được dịch và được ban hành thành các Bộ TCVN 9000 tương ứng.

Lý do lựa chọn ISO 9000?

– Đòi hỏi từ thị trường: Khách hàng, cơ quan quản lý Nhà nước, cải tiến hiệu quả hoạt động để tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh, xu thế hội nhập quốc tế.
– Áp lực từ chủ sở hữu, cổ đông trong việc: Duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh thông qua duy trì và phát triển thị trường, mục tiêu nâng cao hiệu quả đầu tư thông qua nâng cao hiệu suất hoạt động.
– Áp lực từ nhân viên: Nâng cao thu nhập nhờ vào sự phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, nâng cao năng lực cá nhân

Mục đích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000?

Mục đích của ISO 9000 là đảm bảo các tổ chức áp dụng nó có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của khách hàng. ISO nhằm thúc đẩy sự phát triển về vấn đề tiêu chuẩn hoá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Với ích lợi và tính hiệu quả của việc áp dụng ISO, ngày nay người ta mở rộng phạm vi áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm vào cả lĩnh vực quản lý hành chính, sự nghiệp.

Các tiêu chuẩn chính của ISO 9000?

Sau nhiều lần được xem xét và thay đổi, hiện nay Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm các tiêu chuẩn chính sau:

  1. ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng
  2. ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng –  Các yêu cầu
  3. ISO 9004: 2013 Hệ thống quản lý chất lượng  – Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.
  4. ISO 19011:2018  Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:
CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Website: luatdongkhanh.com – dongkhanhlegal.com
Email: luatdongkhanh@gmail.com
Hotline: 0919 485331/0978 173801

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *