MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH HIỆN NAY

1. Giảm trừ gia cảnh là gì?
– Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012:

Giảm trừ gia cảnh: là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.
Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được hướng dẫn bởi Khoản 1 Điều 9 Thông tư 119/2014/TT-BTC thì:
Đối tượng giảm trừ gia cảnh bao gồm: bản thân người nộp thuế thu nhập cá nhân và người phụ thuộc
(Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
+ Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;
+ Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.
2. Mức giảm trừ gia cảnh
– Trước đây, theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012), mức giảm trừ gia cảnh như sau:

+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
+ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Theo quy định mới nhất tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân thì mức giảm trừ gia cảnh được áp dụng như sau:
+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
+ Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.
– Với mức tăng trên thì người có thu nhập từ tiền lương, tiền công hàng tháng trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế, cụ thể:
Theo Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, trong đó:
Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản giảm trừ sau:
+ Các khoản giảm trừ gia cảnh;
+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện;
+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.
– Như vậy, chỉ khi có thu nhập tính thuế > 0 thì mới phải nộp thuế, dưới đây là một số trường hợp phổ biến như sau:
+ Nếu không có người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng;
+ Nếu có 01 người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công phải trên 15,4 triệu đồng/tháng;
+ Nếu có 02 người phụ thuộc thì thu nhập từ tiền lương, tiền công phải trên 19,8 triệu đồng/tháng.
Lưu ý: Trước khi trừ các khoản giảm trừ thì người lao động phải trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế.
Như vậy, từ ngày 01/7/2020 thực hiện theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, áp dụng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân tăng lên so với quy định trước đây.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *