ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC

1. Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp tư vấn du học
Doanh nghiệp hoạt động tư vấn du học thực hiện các nội dung sau:
– Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
– Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học;
– Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
– Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
– Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

2. Cơ sở pháp lý:
Luật Doanh nghiệp 2014;
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi là “Nghị định số 46/2018/NĐ-CP”);
Nghị định số 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

3. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học:
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
Có đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Thành lập doanh nghiệp có đăng ký hoạt động tư vấn du học.
 Thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Bước 2: Nộp 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ:
CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Website: luatdongkhanh.com
Email: luatdongkhanh@gmail.com
Hotline: 0978 173801/0919 485331

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *