ỦY QUYỀN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Theo quy định pháp luật, ai là người thay mặt công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp? Có được ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện thủ tục này không? Ai là người ký giấy ủy quyền? Đây là thắc mắc của rất nhiều doanh nghiệp khi làm các thủ tục hành chính liên quan đến công ty. Luật Đồng Khánh với nhiều năm làm việc với các doanh nghiệp lớn, nhỏ, chúng tôi dựa trên quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tế của mình trao đổi với quý khách hàng nội dung như sau:
Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành là Nghị định 78/2015/NĐ- CP về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó:
– Người đại diện theo pháp luật là người thực hiện các thủ tục về đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, do người đại diện theo pháp luật thường không có nhiều thời gian nên không tự mình thực hiện các thủ tục này tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
– Bên cạnh đó, pháp luật quy định doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Khi thực hiện ủy quyền, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của mình:
+ Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp sẽ ký giấy ủy quyền:
Ví dụ: trường hợp công ty TNHH hai thành viên trở lên đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ công ty thì sẽ có 2 thông báo: (1) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật – Do chủ tịch HĐTV ký; (2) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Do người đại diện theo pháp luật cũ ký.
Cùng với đó là 2 giấy ủy quyền: (1) giấy ủy quyền do chủ tịch HĐTV ký để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật; (2) giấy ủy quyền do người đại diện theo pháp luật cũ ký để thực hiện thay đổi nội dung địa chỉ trụ sở công ty.
+ Giấy tờ cần nộp kèm theo khi ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký cho chủ thể khác không phải người đại diện theo pháp luật thực hiện:
Đối với trường hợp ủy quyền cho tổ chức làm dịch vụ thực hiện thì sẽ nộp kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ, giấy giới thiệu của tổ chức làm dịch vụ cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc và bản sao chứng thực CMND/CCCD/HC của người này.
Đối với trường hợp ủy quyền cho cá nhân thì nộp kèm theo giấy ủy quyền cùng với bản sao chứng thực CMND/CCCD/HC của người được ủy quyền.
– Như vậy, người có thẩm quyền ký giấy đề nghị/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có thẩm quyền ký giấy ủy quyền để người khác thực hiện thủ tục thay mình. Doanh nghiệp cần lưu ý trong việc đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng thời với các nội dung khác như thay đổi ngành, nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở, … thì sẽ có thông báo riêng và thẩm quyền ký các giấy ủy quyền thực hiện cho từng nội dung thay đổi là khác nhau.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *