MỘT CÁ NHÂN CÓ THỂ ĐỒNG THỜI LÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG THỜI 2 CÔNG TY KHÔNG?

Xin chào Luật sư của Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh, tôi có câu hỏi này mong luật sư giải đáp giúp tôi. Hiện tại tôi đang là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên trở lên, nay tôi muốn làm đại diện theo pháp luật cho một công ty nữa thì có được không, mong luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trao đổi giải đáp với bạn như sau:
1. Người đại diện theo pháp luật của công ty là ai?
– Căn cứ theo quy định tại Điều 137 BLDS 2015 quy định về đại diện theo pháp luật của pháp nhân bao gồm:

+ Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ
+ Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật
+ Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án
– Khoản 1 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Một cá nhân có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật của nhiều pháp nhân không?
Khoản 3 Điều 141 BLDS 2015 quy định: “Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.
Theo đó, một cá nhân có thể đại diện cho 1 hoặc nhiều pháp nhân nhưng với điều kiện người đó không được nhân danh với chức năng là người đại diện của pháp nhân để xác lập, thực hiện giao dịch với chính mình hoặc với bên thứ 3 mà mình cũng là người đại diện của người đó.

Ví dụ: Anh B là người đại diện theo pháp luật của Công ty H và công ty K, trường hợp này anh B không được nhân danh là người đại diện theo pháp luật của Công ty A/H để thực hiện giao dịch với chính mình; không được đại diện cho công ty A để thực hiện giao dịch với công ty H và ngược lại.
3. Pháp luật quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp kuật cho doanh nghiệp
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

+) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
+) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
+) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.
– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ được quy định ở trên.
Hiện tại, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn cũng chưa có quy định về việc cấm cá nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của nhiếu pháp nhân. Do vậy, hiện tại một cá nhân vẫn có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên cần thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định pháp luật và điều lệ của công ty mà mình là người đại diện. Trường hợp vi phạm phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331
Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *