NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ?

Nhiều tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, hay các doanh nghiệp muốn đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh nhưng có một vấn đề mà không phải ai cũng nắm rõ. Đó là quy định của pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, vậy ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì và được quy định ở đâu? Làm sao để xác định ngành, nghề mà doanh nghiệp định đăng ký là ngành, nghề có điều kiện?
Luật Đồng Khánh với nhiều năm hoạt động tư vấn và đại diện cho doanh nghiệp sẽ giải đáp thắc mắc này cho quý khách hàng.
1. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là gì?
– Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

2. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định ở đâu?
– Các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014.

– Điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng và phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư.
– Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Do vậy, doanh nghiệp có thể tra cứu xem ngành, nghề mình dự định kinh doanh có nằm trong danh mục quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư hay không. Nếu là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì tra cứu các điều kiện cần đáp ứng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
3. Doanh nghiệp được kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong trường hợp nào?
–  Cá nhân, tổ chức kinh tế được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

– Điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức sau đây:
+) Giấy phép;
+) Giấy chứng nhận đủ điều kiện;
+) Chứng chỉ hành nghề;
+) Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;
+) Văn bản xác nhận;
+) Các hình thức văn bản khác theo quy định của pháp luật không được quy định tại các điểm trên;
+) Các điều kiện mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới các hình thức văn bản theo quy định.
– Mọi cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh đều có quyền được cấp các văn bản tương ứng (sau đây gọi chung là giấy phép) hoặc được quyền thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh khi đáp ứng điều kiện trong trường hợp không cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức và nêu rõ lý do từ chối.
– Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính để được cấp giấy phép hoặc thực hiện các điều kiện trong trường hợp không cấp giấy phép, doanh nghiệp không phải ghi ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *