NỘI DUNG CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – CÁC YÊU CẦU (ISO 9001:2015)

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 15/9/2015 thay thế ISO 9001:2008. Bộ tiêu chuẩn được chia thành 10 mục như sau:

1. Phạm vi áp dụng

 

6. Hoạch định
– Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
– Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu
– Hoạch định sự thay đổi
2. Tài liệu viện dẫn

 

7. Hỗ trợ
– Nguồn lực
– Năng lực
– Nhận thức
– Trao đổi thông tin
– Thông tin được lập văn bản
3. Thuật ngữ và định nghĩa

 

8. Điều hành
– Hoạch định và kiểm soát điều hành
– Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
– Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ
– Kiểm soát các sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
– Sản xuất và cung cấp dịch vụ
– Chuyển giao sản phẩm và dịch vụ
– Kiểm soát đầu ra không phù hợp
4. Bối cảnh của tổ chức

– Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

– Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

– Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng

– Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

9. Đánh giá kết quả hoạt động
– Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
– Đánh giá nội bộ
– Xem xét của lãnh đạo
5. Sự lãnh đạo

– Sự lãnh đạo và cam kết

– Chính sách chất lượng

– Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

10. Cải tiến
– Khái quát
– Sự hông phù hợp và hành động khắc phục
– Cải tiến liên tục

Phấn đấu hướng tới chất lượng và sự hài lòng từ phía khách hàng là sứ mệnh của mọi doanh nghiệp. ISO 9001 cung cấp một khuôn khổ về cách đạt được điều này. Bước đầu tiên trong quá trình thực hiện là thực sự hiểu những gì tiêu chuẩn  ISO 9001 yêu cầu. Các yêu cầu chính của ISO 9001:2015 gồm:
– Lãnh đạo doanh nghiệp
+ Quyết tâm và chỉ đạo chặt chẽ quá trình triển khai áp dụng ISO 9001
+ Nắm chắc nội dung cơ bản của tiêu chuẩn ISO 9001
+ Hoạch định chính sách, mục tiêu chất lượng, phạm vi thực hiện.
+ Cử thành viên trong Ban lãnh đạo phụ trách chương trình.
+ Cung cấp đủ nguồn lực cần thiết để đào tạo và triển khai.
– Thành viên của Doanh nghiệp
+ Hiểu được ý nghĩa, mục đích của quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001.
+ Ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc được giao.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đối với công việc cụ thể.
– Trình độ công nghệ, thiết bị.
+ Có đủ khả năng sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng yêu cầu theo tiêu chuẩn iso 9001
+ Có khả năng kiểm soát các thông số ảnh hưởng đến chất lượng.
+ Đáp ứng các quy định của Nhà nước, của Ngành.
– Chuyên gia tư vấn.
+ Có khả năng và kinh nghiệm trong triển khai tư vấn áp dụng ISO 9001
+ Có công nghệ tư vấn bài bản, phù hợp và có tính thuyết phục.
+ Có lực lượng chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
Doanh nghiệp có thể tải nội dung hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu (ISO 9001:2015) về để xem xét kỹ hơn từng nội dung tại địa chỉ sau:
https://www.isovietnam.vn/download/ISO%209001_2015%20(VE)%20EFC.pdf

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *