QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, khi đăng ký một nhãn hiệu, quy trình về thẩm định đơn là cơ sở để sau này đơn được chấp thuận và được cấp giấy chứng nhận.
Đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định hình thức, sau đó đến thẩm định nội dung.
1. Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu
– Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải được xét nghiệm hình thức nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không, nếu đáp ứng các yêu cầu thì Cục sẽ xác nhận ngày nộp đơn hợp lệ, ngày ưu tiên của đơn và thông báo cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn.

– Đơn đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điểm 7 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN và bị coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:
+ Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức như: Được làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt, trong tờ khai không có đủ thông tin
+ Đối tượng nêu trong đơn là đối tượng không được bảo hộ: ví dụ như nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mà đối tượng là nhãn hàng hóa (không phải là đối tượng được bảo hộ theo quyền sở hữu công nghiệp)
+ Người nộp đơn không có quyền đăng ký, kể cả trường hợp quyền đăng ký cùng thuộc nhiều tổ chức, cá nhân nhưng một hoặc một số người trong số đó không đồng ý thực hiện việc nộp đơn
+ Đơn được nộp trái với quy định về cách thức nộp đơn theo quy định
+ Người nộp đơn không nộp phí và lệ phí
– Thời hạn xét nghiệm hình thức là 01 tháng kể từ ngày đơn đến Cục sở hữu trí tuệ.
2. Thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
– Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng:

+ Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn
+ Đánh giá đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ
+ Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn ưu tiên
+ Đánh giá khả năng phân biệt của dấu hiệu dạng chữ viết, chữ số
+ Đánh giá tính phân biệt của dấu hiệu kết hợp giữa dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình (dấu hiệu kết hợp)
+ Đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn của dấu hiệu yêu cầu đăng ký với nhãn hiệu khác
+ Đánh giá sự tương tự của hàng hóa, dịch vụ
+ Thẩm định khả năng gây nhầm lẫn của dấu hiệu.
– Phạm vi bảo hộ của một nhãn hiệu được xác định theo:
+ Mẫu nhãn hiệu
+ Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu
– Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn (Khoản 15 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009).
Như vậy thẩm định đơn là quá trình mà Cục sở hữu trí tuệ tiến hành các công việc chuyên môn để đánh giá, xem xét nội dung đơn đăng ký dựa trên quy chế thẩm định đã ban hành nhằm đảm bảo tính khách quan, công khai và minh bạch giữa cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.

Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *