THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Mỗi dự án đầu tư khi thực hiện đều có thời hạn đều có nội dung là thời hạn hoạt động của dựa án (5 năm, 10 năm, 20 năm, …) nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của nhà đầu tư, để đảm bảo sự cân bằng về kinh tế – xã hội và thúc đẩy năng suất hoạt động của dự án. Tuy nhiên, khi sắp hết thời hạn hoạt động của dự án, nhà đầu tư có nhu cầu gia hạn thêm thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì cần thực hiện thủ tục tuân theo quy định pháp luật.
1. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư
Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư 2014, thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định như sau:

– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm
– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm.
– Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian Nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
2. Có thể gia hạn dự án đầu tư không?
– Doanh nghiệp có thể gia hạn dự án đầu tư thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tuy nhiên không được vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật như đã nêu ở trên.

– Doanh nghiệp cần nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư gồm các giấy tờ sau:
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I- 7 biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư 16/2015/TT- BKHĐT)
+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh xin gia hạn dự án đầu tư;
+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
+ Bản giải trình về việc xin điều chỉnh gia hạn hoạt động của dự án đầu tư
+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Luật Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *