XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

1. Định nghĩa doanh nghiệp cho thuê lại lao động
– Doanh nghiệp cho thuê lại lao động là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, được cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (giấy phép), có tuyển dụng và ký hợp đồng lao động nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho người sử dụng lao động khác thuê lại

2. Điều kiện cấp giấy phép
– Điều kiện cấp giấy phép:

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải đảm bảo các điều kiện:

  • Là người quản lý doanh nghiệp
  • Không có án tích
  • Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép

+ Doanh nghiệp đã thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng tại tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
3. Thẩm quyền cấp giấy phép
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có thẩm quyền cấp giấy phép đối với doanh nghiệp

4. Thời hạn của giấy phép
– Thời hạn của giấy phép tối đa là 60 tháng

– Giấy phép được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối đa là 60 tháng
5. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
– Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp (Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2019/NĐ-CP)

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
– Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2019/NĐ-CP)
– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
– Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
–  Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động (Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2019/NĐ-CP)
6. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép
– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi daonh nghiệp đặt trụ sở để đề nghị cấp giấy phép

– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đối với doanh nghiệp
– Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở sẽ thông báo đến doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
– Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép.
Trên đây là những vấn đề liên quan đến thủ tục để xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. Đây là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nên việc đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định như đã nêu ở trên trong suốt quá trình hoạt động trong lĩnh vực này là yếu tố bắt buộc đối với doanh nghiệp. Nếu có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Công ty Luật TNHH Vlegal Đồng Khánh xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi. Có bất cứ thắc mắc gì xin quý khách liên hệ tới địa chỉ sau, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách:

CÔNG TY LUẬT TNHH VLEGAL ĐỒNG KHÁNH
Điện thoại: 0919 485331/0865 698331

Email: luatdongkhanh@gmail.com
Website: www.luatdongkhanh.comwww.dongkhanhlegal.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *